Grafik/Zapisy


Grafik obowiązuje od 06.09.2021 roku.

Na zajęcia ze Stretchingu należy zapisywać się bezpośrednio na stronie www.whitepointeshoes.pl

Karnet x 4, Karnet x 8, Karnet Open oraz Bilet Jednorazowe Wejście nie obejmują zajęć ze Stretchingu na które należy wykupić osobny karnet u Dominiki oraz Baletu dla Dzieci, na który należy zapisywać się za pośrednictwem e-mail do Akademii: akademiabaletumasterclass@gmail.com

Zapisy odbywają się bezpośrednio w Akademii lub za pośrednictwem e-maila: akademiabaletumasterclass@gmail.com

Karnety x 4, x 8 oraz Karnet Open obowiązują przez jeden miesiąc licząc od dnia pierwszych zajęć, na które zapisujemy się.