Grafik/Zapisy


Na zajęcia ze Stretchingu należy zapisywać się bezpośrednio na stronie www.whitepointeshoes.pl

Karnet x 4, Karnet x 8, Karnet Open oraz Bilet Jednorazowe Wejście nie obejmują zajęć ze Stretchingu na które należy wykupić osobny karnet u Dominiki oraz Baletu dla Dzieci, na który należy zapisywać się za pośrednictwem e-mail do Akademii: akademiabaletumasterclass@gmail.com

Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-mail: akademiabaletumasterclass@gmail.com

Karnety x 4, x 8 oraz Karnet Open obowiązują przez jeden miesiąc licząc od dnia pierwszych zajęć, na które zapisujemy się.

Nowy grafik obowiązujący od 05.09.2022